1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Xét Tốt Nghiệp

Thảo luận trong 'Thông tin nhà trường' bắt đầu bởi jonh, 16 Tháng bảy 2011.

 1. jonh New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT


  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾


  Số: /TBXTN-ĐT


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2011
  THÔNG BÁO


  (V/v xét tốt nghiệp ngày 22/07/2011)


  Kính gửi: - Các phòng Công tác HS-SV, KH-TC
  - Các khoa, Trung tâm Việt - Đức

  A. CÁC ĐỐI TƯỢNG:
  * Hệ tín chỉ:

  - Tốt nghiệp đúng tiến độ:

  Khóa 2008 Cao Đẳng chính qui - 3 năm: (ngành: KĐĐ, ĐCN, CKM, CKĐ, CNM);

  - Các khóa trong thời gian kéo dài:
  Khóa 2006, 2007- Cao Đẳng chính qui-3năm:(ngành: KĐĐ, ĐCN,CKM, CKĐ, CNM);

  * Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

  - Tốt nghiệp đúng tiến độ: Khóa 2009 (ngành: ĐCN & dân dụng; Khai thác sửa chữa thiết bị cơ khí).

  - Khóa cũ về trả nợ: Khóa 2008 (ngành: ĐCN & dân dụng; khai thác sửa chữa thiết bị cơ khí).

  * Các trường hợp tốt nghiệp trước thời hạn: Sinh viên, học sinh làm đơn gửi Khoa, Trung tâm và phòng Đào tạo.  B. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

  Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy học theo học chế tín chỉ:
  Việc xét tốt nghiệp căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BGD& ĐT, ban hành ngày 15/08/2007 về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, theo hướng dẫn thực hiện quy chế số 125/2008/ĐT do Hiệu trưởng ban hành ngày 22/12/2008, những sinh viên có đủ điều kiện sau thì được Trường xét và công nhận tốt nghiệp:
  a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
  b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo từ đầu khóa học;
  c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5.00 trở lên;
  d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết qủa học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do trưởng khoa đề xuất và đã được Hiệu trưởng ký ban hành;
  e) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao;
  f) Có đầy đủ hồ sơ đầu vào;
  g) Không nợ học phí

  2. Hệ Trung học chuyên nghiệp:
  Việc xét tốt nghiệp căn cứ vào Điều 17,18 của Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu đủ các điều kiện sau:
  Ø Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp (ĐTB TN) đạt từ 5,0 trở lên (Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp là trung bình cộng các điểm thi tốt nghiệp);
  Ø Tối đa chỉ một môn thi tốt nghiệp có điểm thi dưới 5,0 nhưng không được thấp hơn 4,5;
  Ø Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;

  C. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
  Việc xét khen thưởng sinh viên, học sinh căn cứ văn bản “Quy định hình thức, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể học sinh sinh viên trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM” do Hiệu trưởng ban hành theo Quyết định số 358/ĐT-ĐHSPKT ngày 20/10/2007; Theo đó sinh viên tốt nghiệp có các danh hiệu sau:
  * Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cá nhân trong toàn khóa học:
  - Đạt danh hiệu HSSV tiên tiến: Đạt điểm TBCHT toàn khóa từ 6,50 đến cận 8,00 (lấy điểm thi, kiểm tra cao nhất trong các lần thi), và rèn luyện trong toàn khóa học đạt từ khá trở lên,
  - Đạt danh hiệu HSSV Giỏi: Đạt điểm TBCHT toàn khóa từ 8,00 đến cận 9,00 (lấy điểm thi, kiểm tra cao nhất trong các lần thi), và rèn luyện trong toàn khóa học đạt từ tốt trở lên.
  - Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc: Đạt điểm TBCHT toàn khóa từ 9,00 đến 10,00 (lấy điểm thi, kiểm tra cao nhất trong các lần thi), và rèn luyện trong toàn khóa học đạt từ xuất sắc trở lên.
  - Đạt danh hiệu tốt nghiệp Thủ khoa ngành và khóa học: HSSV đạt danh hiệu tiên tiến, giỏi hoặc xuất sắc toàn khóa học và có điểm trung bình chung học tập và rèn luyện tòan khóa học cao nhất ngành và khóa học.
  - Tiêu chuẩn danh hiệu tốt nghiệp trước thời hạn: Thời gian tốt nghiệp trước tiến độ từ 1 học kỳ trở lên; trong toàn khóa học không bị kỷ luật.
  - Tiêu chuẩn danh hiệu đạt Giải trong các cuộc thi HSSV quốc gia, quốc tế, Olympic về văn hóa, chuyên môn, tay nghề, thể dục thể thao, văn nghệ, nghiên cứu khoa học hoặc có thành tích xuất sắc trong các họat động phong trào, xã hội.....: Được xét cụ thể khi đọat giải hoặc đã có các đóng góp trực tiếp cho phong trào.

  * Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết qủa học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
  - Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;
  - Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học;
  - Không khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc tốt nghiệp chậm tiến độ.
  * Các sinh viên không tốt nghiệp nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển qua các chương trình khác theo hướng dẫn thực hiện của trường tại điều 16 của quy chế này.


  d. trách nhiỆm và phỐI hỢp

  1. Các khoa
  - Thông báo cho sinh viên thông báo này và các danh sách HS-SV còn thiếu hồ sơ đầu vào và danh sách nợ học phí, nợ khác (sau khi nhận được kết quả từ Phòng Công tác HS-SV và KH-TC).
  - Tiếp nhận và xử lý ý kiến phản hồi của sinh viên về học tập và điểm số. Đối với các môn học không phải do khoa quản lý: phối hợp với các Khoa, Trung tâm Việt Đức, phụ trách môn học và Phòng Đào tạo để xử lí.
  - Tiếp nhận đơn xin chuyển hệ đào tạo của sinh viên theo điều 16 hướng dẫn thực hiện qui chế 43.
  - Xét tốt nghiệp sau đó thông báo đến các HS-SV và gửi về phòng Đào tạo: Biên bản xét tốt nghiệp của khoa, Trung tâm Việt - Đức và danh sách HS-SV dự kiến tốt nghiệp, không tốt nghiệp theo lớp và khoá; lập danh sách các trường hợp cá biệt đề nghị hội đồng xét tốt nghiệp xem xét.
  - Lập danh sách HS-SV đề nghị khen thưởng gửi Phòng Công tác HS-SV.
  2. Phòng Công tác HS-SV
  - Kiểm tra tình hình hồ sơ đầu vào, tình hình kỷ luật các đối tượng xét tốt nghiệp.
  - Lập danh sách các HS-SV còn thiếu hồ sơ đầu vào, bị kỷ luật theo khoa. Tổng hợp các trường hợp đề nghị Hội đồng xét tốt nghiệp xem xét.
  - Gửi cho các khoa, Trung tâm Việt - Đức và phòng Đào tạo danh sách các HS-SV còn thiếu hồ sơ đầu vào, bị kỷ luật.  3. Phòng KH-TC
  - Kiểm tra việc đóng học phí và các nợ tài chính khác của các đối tượng xét tốt nghiệp.
  - Lập danh sách các HS-SV còn nợ học phí theo khoa. Tổng hợp các trường hợp đề nghị hội đồng xét tốt nghiệp xem xét gửi phòng Đào tạo.
  - Gửi cho các khoa, TT Việt - Đức và phòng Đào tạo danh sách các HS-SV cần xử lý về tài chính.
  4. Các sinh viên, Học sinh:
  - Theo dõi thông báo của khoa, Trung tâm và các phòng ban chức năng.
  - Kiến nghị giải quyết các trường hợp có sai sót.
  - Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của các phòng Công tác HS-SV, KH-TC, các khoa, Trung tâm Việt-Đức.
  5. Phòng đào tạo
  - Tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp của các khoa, Trung tâm Việt - Đức.
  - Tổng hợp các trường hợp đề nghị hội đồng xét tốt nghiệp xem xét.
  - Lập biên bản xét tốt nghiệp, quyết định tốt nghiệp.
  E. KẾ HOẠCH THỜI GIAN
  - Các phòng Công tác HS-SV, KH-TC gửi danh sách kiểm tra hồ sơ đầu vào, nợ học phí, nợ khác cho các khoa, trung tâm Việt - Đức và phòng Đào tạo trước ngày 15/07/2011.
  - Các khoa, Trung tâm, xét tốt nghiệp và thông báo cho HS-SV, gửi về phòng Đào Tạo trước ngày 19/07/2011.
  - Họp Hội đồng xét tốt nghiệp: 22/07/2011.

  TL. HIỆU TRƯỞNG


  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
  NGUYỄN TIẾN DŨNG

  Nơi nHẬn:
  - Ban Giám Hiệu: để chỉ đạo.
  -Các phòng Công tác HS-SV, KH-TC,
  Các khoa, TTVĐ để thực hiện.
  - Lưu Phòng đào tạo.
 2. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. thanghoa Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 18
  đến học kỳ cuối mà số tín chỉ bạn tích lũy bằng tổng số tín chỉ của ngành trừ đi số TC của học kỳ cuối trong sổ tay (kế hoạch đào tạo) - đúng tiến độ thì OK
  cụ thể ngành CKM là 186 - 16 = 170
  Nhưng đk cần là phải đủ số phẩy nữa bạn ơi (tùy từng năm)
 4. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  điểm trung bình thì mình ko lo(trên 7. rồi). Nhưng nếu ko đạt 170 chỉ thì có dc đăng ký thi ko ? chắc chỉ >160 chỉ thui ah.

Chia sẻ trang này